PÅ SÅ SÄTT SPARAR DU ENERGI

Att spara energi är kul. Du märker snabbt effekten på ditt bankkonto eftersom du kan spara tiotals och ibland till och med hundratals euro per år! Det är pengar som du normalt sett inte skulle se igen, och det är synd. Vi ger dig några tips för att använda energi mer effektivt.

God isolering förhindrar stor frustration

Spara är mycket enkelt om du har god isolering. Du behöver inte komplettera det som inte försvinner, och det är verkligen med värme. Den värme som går förlorad på grund av otillräcklig isolering måste fyllas på och pannan måste eldas upp mycket för det. Detta kostar inte bara mycket gas utan också el för att kontrollera pannan. Spara och säkerställ därför god isolering!

TV: n kan stängas av när ingen tittar på den

Vi vill alla spara en del på våra energiräkningar, men är inte villiga att göra stora uppoffringar för det. Vi vill inte dra ner på värmen under de kalla tiderna, vi vill inte ta en dusch på 4 minuter från och med nu, och på det här sättet vill vi bara spara om vi slipper uppoffringarna. Det är väldigt enkelt, men många TV-apparater är standby när du stänger av dem. Genom att nu ta bort kontakten från uttaget eller köpa en strömremsa med strömbrytare förhindrar du att TV: n förblir i vänteläge och sparar därmed energi.

Kontakta oss som din elektriker i Malmö!