INSTALLERA EL PÅ ETT SÄKERT SÄTT

När du själv installerar ny eller extra el är din säkerhet naturligtvis av största vikt. Att arbeta med el kan vara mycket farligt, så det är viktigt att du vet vad du håller på med. Om du inte har erfarenhet av att installera elektricitet, kanske du vill överväga att få en elektriker från Malmö att ta av dig arbetet.

Stäng av spänningen

Det viktigaste när du arbetar med el är att stänga av strömmen. Som ett resultat riskerar du inte att stöta under den elektriska installationen. Elektriciteten kan helt enkelt stängas av genom att koppla in den aktuella gruppomkopplaren i elcentralen. Ska du jobba i köket? Stäng i så fall av kökgruppen. I många hus är kraften i köket uppdelad i två grupper. Om så är fallet med dig är det bäst att inaktivera båda grupperna.

Använd isolerade verktyg

Strömmen har nu stängts av, men det är fortfarande viktigt att vara försiktig. När du arbetar med el är det klokt att arbeta med verktyg som är välisolerade. För att testa om strömmen faktiskt har stängts av, rekommenderas det att hålla en spänningsmätare till hands.