FÖRHINDRA ETT BLIXTNEDSLAG?

Att förhindra blixtnedslag är inte alltid möjligt. Detta gäller särskilt hus mellan stora åkermarker där det finns få byggnader eller träd. Blixten söker ofta efter den högsta punkten i en miljö, vilket gör ditt hem till målet i många fall. Det finns flera steg du kan vidta för att minimera risken för blixtnedslag. Till exempel använder stora byggnader ofta en blixtstång på taket. Blixtstänger erbjuds också för hem, som en elektriker kan berätta mer om. Det finns dock fler åtgärder som kan hjälpa dig att undvika farliga situationer!

Förhindra skador på elektrisk utrustning

Först och främst är det viktigt att koppla ur elektrisk utrustning. Detta betyder inte bara att utrustningen måste vara avstängd, utan också pluggarna måste tas bort från uttaget. Ett blixtnedslag i huset släpper så stor mängd ström att den elektriska utrustningen kan skadas. Du vill naturligtvis förhindra detta så mycket som möjligt.
Det är också viktigt att skjuta upp en timmes bad eller dusch under ett kraftigt åskväder. Vatten kan vara mycket farligt vid blixtnedslag, vilket kan leda till permanent personskada vid blixtnedslag.

Hjälp efter ett blixtnedslag hemma

Om du upplever ett blixtnedslag i ditt hem är det tillrådligt att få hjälp från våra elektriker från Malmö. En elektriker kan kontrollera elektriciteten i ditt hem för att upptäcka eventuellt slitage eller skador i ett tidigt skede. Om du har lämnat de elektriska apparaterna anslutna kan dessa apparater skadas allvarligt. Ofta kan inte enheterna repareras och måste bytas ut. Våra elektriker hjälper dig gärna mer om detta.