Anslutning av jordkabel: hur fungerar det?

Vill du ansluta en jordkabel utan att omedelbart ringa in en elektrikers hjälp? Att lägga en jordkabel behöver inte vara komplicerat. Till viss del kan du jämföra det med att ansluta elen i ditt hem. Det finns dock ett antal faktorer att tänka på. Tänk på vilken typ av kabel du använder, på vilket djup du lägger jordkabeln och så vidare. På den här sidan kan du läsa mer om anslutning av en jordkabel.

Vad är en jordkabel för?

En jordkabel är, som namnet antyder, avsedd för anslutning av lampor och till exempel uttag i trädgården. En jordkabel har en tjockare mantel än de elkablar som du lägger i ditt hem. På detta sätt är jordkabeln mer motståndskraftig mot till exempel fukt och frost i marken. I vilken grad en jordkabel är motståndskraftig mot fukt känns igen av dess IP-kod. IP-koden består normalt av två siffror. Den första siffran visar graden av skydd mot damm. Du kan känna igen graden av skydd mot vatten med den andra siffran.

Steg-för-steg-plan för anslutning av jordkabeln

Innan du börjar med att ansluta en jordkabel är det viktigt att få rätt verktyg och material. Se till att du har isolerade verktyg för att undvika olyckor. Jordkabeln måste också passa in i dess avsedda användning. IP-koden som redan beskrivits är en viktig faktor i detta.

  • Steg ett: stäng av strömmen i mätarskåpet innan du börjar lägga jordkablar.
  • Steg två: Anslut jordkabeln utan att begrava den. På så sätt kan du testa om jordkabeln fungerar.
  • Steg tre: Gräva nu ett dike genom trädgården med ett djup på minst 55 centimeter. Det förhindrar att du går igenom jordkabeln medan du gräver. Det är klokt att begrava kabeln på 55 till 60 centimeter.
  • Steg fyra: dra jordkabeln dit du vill ansluta ett uttag eller en armatur och anslut sedan diken.
  • Steg fem: Stampa marken som du applicerar över jordkabeln ordentligt och lyft den ytterligare vid behov.

Hjälp från en elektriker i Malmö

Vill du veta mer om att ansluta en jordkabel genom din trädgård eller behöver du hjälp av en professionell? I båda fallen, ring vår elektriker i Malmö. Detta kan hjälpa dig med att ansluta el i trädgården. Det är ett svårt jobb som måste utföras exakt för att undvika kortslutning. Även om en befintlig jordkabel inte längre verkar fungera kan du lita på hjälp av vår elektriker i Malmö.